۞ امام علی (ع) می فرماید:
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

درباره ما

زرند جوان رسانه ای از مردم برای خدمت به مردم

همه ما بخشی از مشکلات شهر را میدانیم تعدادی هم راه حل هایی برای این مشکلات داریم.
زرند جوان عرصه برای فکر و ایده های نو برای رفع مشکلات و معضلات شهرستان زرند می باشد.
ممکن است شما به مسئولین انتقاد داشته باشید ما انتقادات شما را به مسئولین شهر منتقل میکنیم.
شما عزیزان ممکن است درخواست های به حقی در برخی مسائل دارید ، زرند جوان خود را موظف میداند که پیگیری این درخواست ها را انجام بدهد.

زرند جوان رسانه ای از مردم برای مردم